Bukuri.com

Per Trupin dhe Shpirtin tuaj!

Ads

Modele flokësh nusesh – Hair Styling for brides (Pjesa 3)

Ads
Modele flokësh nusesh – Hair Styling for brides (Pjesa 3)

 

Modele të ndryshme flokësh për nuse (Hair Styling for brides) nga Tony Mendelek.

floke-nusesh43

floke-nusesh21 

floke-nusesh22 

floke-nusesh23 

floke-nusesh24 

floke-nusesh26 

floke-nusesh25 

floke-nusesh27 

floke-nusesh28 

floke-nusesh29 

floke-nusesh30 

floke-nusesh32 

floke-nusesh33 

floke-nusesh31 

floke-nusesh34 

floke-nusesh35 

floke-nusesh36 

floke-nusesh37 

floke-nusesh40

3 comments